- รายละเอียดผลงานวิชาการและนวัตกรรมโดยสรุป -
---------------------------------------------------------------------------
บทคัดย่อหรือข้อมูลผลงานวิชาการโดยสรุป ::  
ไฟล์ผลงานวิชาการ ::  
 คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ  
ไฟล์นวัตกรรม ::  
  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ  
ชื่อผู้นำเสนอผลงานวิชาการ ::  
จำนวนผู้เข้าชมผลงาน ::  
  887 คน
สั่งพิมพ์หน้านี้ ::  
พิมพ์หน้านี้